Nejnovější články z Top hotelnictví najdete na Tophoreca.sk

instagram

Možnosti spolupráce

Našim klientům nabízíme několik ověřených možností spolupráce.

 

Plošná inzerce – její největší předností je absolutní volnost inzerenta v obsahovém i v grafickém ztvárnění odevzdávaného reklamního poselství. Přijímáme hotové inzertní vizuály (nejčastěji ve formátu tiskového pdf). V případě potřeby však naše grafické studio dokáže vyhotovit inzertní vizuál podle návrhu klienta z dodaných podkladů. Naši klienti většinou využívají celostránkové formáty inzerce (210 × 250), které obvykle umísťujeme na pravou stranu, za redakční text, nebo PR článek téhož klienta. Dá se vytvořit i půlstránkový formát inzerce na šířku nebo na výšku. V takovém případě však nemůžeme garantovat, že inzerce bude umístěna na straně samostatně, nebo že bude na pravé straně.

 

PR článek – kombinuje text s výpovědní silou fotografií, schémat, vizualizací, náčrtů. Umožňuje inzerentovi psát o svém produktu nebo technologii a doložit k textu dokumentační nebo ilustrační obrázky. Grafickou úpravu PR článku určuje redakce po dohodě s klientem tak, aby zapadla do celkového layoutu publikace. Na jednu stranu PR článku se obvykle vejde 2 000 až 2 500 znaků textu (s mezerami) a přibližně dvě fotografie. Nejmenší rozsah PR článku je jedna strana. U článků s větším rozsahem poskytujeme výrazné slevy a máme možnosti kombinovat komerční strany s redakčními materiály.

 

Redakční článek – nejčastěji je zaměřen na absolutní novinky produktů a technologií na trhu. Jeho hlavním cílem je poskytnout čtenářům alespoň prvotní informaci o novém trendu, plní tedy jakousi osvětovou funkci. Redakční článek nemá reklamní charakter a obvykle si ho vyžádá redakce na základě znalostí o produkci spolupracující společnosti.

 

Jiné formy – jsme samozřejmě otevření a přístupní jakýmkoliv netradičním formátem inzerce. Dokážeme se přizpůsobit požadavkům klienta, abychom naplnili jeho představu o účinné a efektivní formě reklamy.

 

logo1logo2logo3